Mikkelin metallityöväen ammattiosasto 61 R.y.

       Mikkelin metallityöväen ammattiosasto 61

 

Perustava kokous oli 30.1.1900.

Vuosisadan alun tavan mukaan ammattiosastot kuuluivat alaosastoina työväenyhdistyksiin. Mikkelin kone-, rauta-, ja metalliammattiosaston perustava kokous pidettiin V.P.K:n talolla 30.1.1900. Työväenyhdistys hyväksyi perustetun osaston 21.3.1900 alaosastokseen. Vaikeuksia oli aloittavalla osastolla yllin kyllin ja toiminnan katkeamisen vuoksi jouduttiin osasto perustamaan uudelleen v. 1914.  Samassa yhteydessä päätettiin liittyä Suomen metallityöväen liittoon.

 

Ammattiosaston viettäessä 75-vuotisjuhliaan 1975 juhlapuhujana oli liiton puheenjohtaja Sulo Penttilä. Hän vihki osaston uuden lipun, jonka naisjaosto oli talkoovoimin valmistanut. Kokoustoiminnan ja jäsenhuoltoasioiden kannalta oli erittäin merkittävää, että vuonna 1976 muutettiin omiin tiloihin. Yhdessä autokorjaamo- työväen ammattiosasto 71.n kanssa ostettiin Vuorikatu 13 sijaitseva asunto-osake, joka talkootyönä kunnostettiin kokous- ja toimistotiloiksi. Vuoden 1976 alusta alkaen on osaston toimitiloissa päivystetty jäsenten asioiden hoitamiseksi tiistaisin kello 17.00-18.00.

 

1980-luku alkoi hyvän työllisyyden merkeissä. Uusia metallialan yrityksiä ei merkittävästi syntynyt, mutta entiset lisäsivät henkilökuntaansa. Osaston jäsenmäärä oli 1980 679, joista naisia 140 ja vapaajäseniä 11. Osaston jäsenmäärä oli korkeimmillaan 1988, jolloin jäseniä oli 813 henkilöä, joista naisia 161.

 

Osaston toimitilat siirtyivät Vuorikatu 13:sta v.1992 Savilahdenkatu 5-7. Metallityöväen Mäntyharjun osasto yhdistyi Mikkelin osastoon 7.4.1992. 1990-luvun alkupuolella Suomea kohdannut talouslama toi maahan suurtyöttömyyden, jonka vaikutukset ulottuivat myös metalliteollisuuteen. Mikkelissäkin osaston 700 jäsenestä lomautettuna ja työttömänä oli vaikeimpana aikana n. 30%.  1990-luvun loppupuolella osaston toiminta oli vakiintunut ja osaston jäsenmäärä kasvussa jäseniä oli n. 750.

 

Uudelle vuosituhannelle siirryttiin hyvien työllisyysnäkymien kanssa.  Osaston jäsenmäärä pysyi n.700-750. Vuoden 2008 lopulla alkoi yleismaailmallinen taantuma, joka koetteli myös Mikkelin alueen metalliteollisuutta, ammattiosastomme jäseniä oli lomautuksilla ja työttömänä.

 

Perustajajäsenistä Seppämestari Oskari Wilander toimi pitkään sihteerinä ja puheenjohtajana. Vuosikymmenien saatossa puheenjohtajina toimivat Kalle Valjakka, Pallas Parkkinen, Anselm Pulliainen ja Eino Elo. Tatu Marttisella oli merkittävä rooli 50-luvulta alkaen ja hän toimi puheenjohtajana 70-luvun alkuun, hän oli myös osaston kunniapuheenjohtaja. Matti Tarmia oli Tatu Marttisen jälkeen puheenjohtajana. Seuraavaksi olivat vuorossa Markku Vallenius, Esko Ollanketo, Kari Ikonen. 2000-luvun alussa oli Hannu Savolaisen vuoro ja hänen jälkeen Lahja Riki sekä uudelleen Kari Ikonen. Vuodesta 2007 on puheenjohtajana ollut Visa Mäenpää.

 

                              

Osaston Esittely